.

Avdelningar

Avdelningar är åldersindelade grupper om max 30 scouter. I scoutkåren har vi fyra aktiva avdelningar, en för varje åldersgrupp.

Stadslöparnas fana

Stadslöparna

För dig i klass 2-3

Drabanternas fana

Drabanterna

För dig i klass 4-5

Spanarnas fana

Spanarna

För dig i klass 6-9

Karolinernas fana

Karolinerna

För dig på gymnasiet

.