.

Drabanterna

För dig i klass 4 och 5

Avdelningen och patrullerna

Vår avdelning för upptäckarscouter (åldrarna 10-11 år) heter Drabanterna och består av de fyra patrullerna Hjorten, Rået, Renen och Älgen. Varje patrull utgörs av 4-6 scouter och nästan alla aktiviteter görs med patrullen som den grundläggande gruppen.

Möten

Varje torsdag har vi möten för hela avdelningen mellan 18:30 och 20:00. Stor del av mötesinnehållet är ägnad åt övning och samarbete i olika saker som man behöver kunna i friluftslivet. Schemat för vårterminen 2021 hittar du här

Utfärder

Ungefär varannan månad har vi en utfärd där vi övernattar i stuga eller vandrar och sover i vindskydd. Inför utfärder eller heldagsaktiviteter kommer alltid en inbjudan i pdf-format att skickas ut via mail.

Märken

Lära sig hur man använder kniv, yxa och såg.
Förstå hur man tänder eld på ett säkert sätt.
Pröva på och lära sig hur man följer recept samt hur man lagar mat på stormkök och öppen eld.
Få kunskap om naturen samt om allemansrätten och miljön.
Lära sig slå upp tält och vindskydd.
Förstå hur man orienterar med karta och kompass.
Delta på hajker och stugövernattningar i vackra naturområden.
Utöva grundläggande sjukvård så att man kan ta hand om sig själv eller en kompis som gjort sig illa.
Pröva pyssel och olika hantverk, samt hur man kan lösa chiffer och kluriga gåtor.
Lära sig hur man surrar med rep och stockar.
Delta i stämningsfulla ceremonier och sångstunder kring lägerbålet.
Samtala om egna värderingar och vad Scoutlagen innebär.
Förstå hur man kan ta hand om sin egen kropp, hålla humöret uppe, samt ta hand om andra.
öva upp sin samarbetsförmåga i patrullen.
Ha kul med kompisar i skog och mark!

Vi använder alltid 'learning by doing' dvs att lära oss genom att göra, genom att prova på riktigt. Utöver äventyren så kretsar vår verksamhet kring några huvudsakliga aktiviteter under dom två år som man är upptäckarscout. För de flesta punkter på listan ovan finns möjlighet att ta ett märke som man får sy fast på scoutskjortan.
.