.

Scourkåren Wallinums kårsymbol

Kårsymbolen utgörs av en fackla lagd över en störtad och svävande sparre, ordnat över två störtade yxor, lutade ifrån varandra vid eggarna. Kårens symbol kan användas huvudsakligen i marinblå färg mot vit bakgrund. För närmare angivelser om kårsymbolens användande i varierande färger, se styrdokumentet om Symboliskt Ramverk.

Kårsymbolens design

Symbolen är designad år 2013 med avsikten att vara en länk mellan vårt förflutna och vår framtid. Utformningen grundar sig i våra historiska symboler med sikte på att leda vägen till morgondagens framgångar. Facklan kommer från Scoutkåren Wallinum är en av de äldsta scoutsymbolerna i Sverige – nämligen Förbundsmärket för Sveriges Flickors Scoutförbund. Den antogs år 1913 som symbol för svensk flickscouting och är ritad av Signe Hammarsten, en av de tre första scoutledarna i Wallinum. Inspirationen till förbundsmärket var att facklan prydde ett glasfönster i Wallinska Skolans aula. Sparren kommer från Scoutkåren Väpnarna. Sedan medeltiden har silversporrar varit en beteckning för väpnare och Scoutkåren Väpnarna och senare Kungsholmens Scoutkår Väpnarna samlades länge en vapensköld där två sporrar ingick som huvudsakligt inslag. År 2013 kunde dock konstateras att sporrar som symbol är svåranvända på grund av sin spretiga form. För en renare helhet i kårsymbolen valdes istället en häroldsbild som också liknar bokstaven V – nämligen en sparre. Yxorna kommer från Scoutkåren Matteus och var länge vända åt motsatta hållet för att likna bokstaven M. Matteus yxor användes i flera sammanhang; lagd över scoutliljan som symbol för kåren, i nacken på kårhalsdukarna och som bokstaven M i logotyper för avdelningarna Matadorerna och Mowgli. I sammanslagningen 2013 vändes yxorna till sitt nuvarande läge för att istället likna bokstaven W.
flickförbundets symbol.
Sveriges Flickscouters symbol, med den wallinska facklan I mitten.
flickförbundets symbol.
Scoutkåren Matteus logga, med två yxor formade som ett M.
flickförbundets symbol.
Scoutkåren Väpnarna, senare Kungsholmens Scoutkår Väpnarnas Vapensköld .
.